Warsztaty

Informacja o warsztatach udostępniona zostanie w maju 2023. Tematy warsztatów udostępniane są stopniowo.

Analizy sekwencyjne – Podejście Bayesowskie
mgr Paweł Brzóska
Analizy sekwencyjne są jedną z najlepszych odpowiedzi na problemy z niewystarczającą mocą badań empirycznych. Analizy w schemacie sekwencyjnym wykonuje się od minimalnej liczby osób, przy której poziomy błędów I i II rodzaju są na akceptowalnym poziomie, i kontynuuje do czasu uzyskania konkluzywnego wyniku – negatywnego lub pozytywnego. Ten sposób prowadzenia badań pozwala na uzyskanie konkluzywnego wyniku posiadając mniejszą (o nawet 20%) grupę badawczą niż proponowana przez klasyczną analizę mocy. Ponadto zastosowanie statystyki Bayesowskiej pozwala na wnioskowanie o konkluzywności także w przypadku braku efektu. W trakcie warsztatu zaprezentowane zostanie dokładna logika analiz sekwencyjnych, to jak je preprowadzać, oraz przede wsystkim jak je planować i opisywać. Część analityczna zostanie przeprowadzona w języku R z wykorzystaniem R Studio i paczki BFDA (https://github.com/nicebread/BFDA). Uczestnicy proszeni są o przyniesienie własnych laptopów.

Jak włączyć gry fabularne RPG do treningów umiejętności psychologicznych?
mgr Aleksandra Radomska – Budnik
RPG w treningach umiejętności? Zdecydowanie tak! Gry fabularne mają potencjał kształtowania i modelowania postaw (np. Matthews i in., 2014), mogą być bezpieczną przestrzenią trenowania nowych zachowań, a do tego są dobrą zabawą. Badania wskazują, że granie w jeden z popularnych systemów, Dungeons & Dragons prowadzi do zwiększenia poziomu kreatywności (Chung, 2013) i empatii (Rivers i in., 2016), buduje poczucie łączności z innymi (więzi) pozwala na utrzymywanie przyjaźni i odkrywania różnych stylów życia (Wilson, 2007). W Polsce nie jest to szeroko stosowany sposób urozmaicania treningów czy szkoleń, ale w Stanach Zjednoczonych korzysta z niego coraz więcej specjalistów. Również w kontekście terapeutycznym. Keulen-de Vos z zespołem (2017) wskazywali, że erpegi mogą zwiększyć benefity z terapii, jeżeli są wykorzystywane jako jeden z jej elementów. RPG można włączyć, m.in. w treningi umiejętności DBT(terapii dialektyczno – behawioralnej), treningi asertywności, uważności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i wielu innych, co będę chciała Państwu zaprezentować podczas niniejszego warsztatu. Podczas warsztatu: – Przejdziemy przez część teoretyczną, podczas której wyjaśnię, czym są gry fabularne. Pokażę przykładowe karty postaci oraz omówię elementy scenariusza rozgrywki. Opowiem o cyklu uczenia się Kolba i miejscu RPG w cyklu. Przedstawię case study łączenia treningów umiejętności DBT z elementami RPG. Porozmawiamy również o kwestiach bezpieczeństwa podczas rozgrywki. – Następnie przejdziemy do części praktycznej. Podczas tej części przygotujemy przykładowy scenariusz rozgrywki treningowej. – W trakcie całego spotkania będzie możliwość zadawania pytań, a na zakończenie zrobimy przestrzeń na sesję Q&Aoraz dyskusję.
Prowadząca: Aleksandra Radomska-Budnik – psycholożka i psychoterapeutka poznawczo – behawioralna w trakcie 4-letniego szkolenia. Mistrzyni gry (RPG) oraz psychofanka fantastyki. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi, korzystając z terapii schematów, umiejętności DBT oraz Superhero Therapy (ACT). Swoją pasję do psychologii i fantastyki łączy w ramach podcastu i działań Fantastycznej Kozetki.