Harmonogram

Ramowy Plan Konferencji (Plan ulegnie zmianom w zależności od zgłoszonych wystąpień)

Dzień 1 (Sobota 10.06.2023)
8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji
9:15 – 10:00 Wykład inauguracyjny
10:00 – 10:30 Sesja shortów
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 Sesje referatowe równoległe
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 Sesja warsztatowa (Warsztaty nr. 1 i 2)
14:00 – 14:50 Przerwa obiadowa
14:50 – 15:20 Wykład
15:20 – 16:50 Sesje referatowe równoległe
16:50 – 17:00 Przerwa kawowa
17:00 – 17:30 – Wykład
20:00 Spotkanie nieformalne

Dzień 2 (Niedziela 11.06.2023)
8:30 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 11:00 Sesja warsztatowa (Warsztaty nr. 3 i 4)
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 11:45 Wykład
11:45 – 12:15 Sesja shortów
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 Sesje referatowe równoległe
14:00 – 15:00 Sesja posterowa
15:00 Zakończenie konferencji

Wykłady i panele

Małe pytania w psychologii – o szukaniu odpowiedzi na interesujące pytania na przykładzie predyktorów wyboru postaci w grach RPG.
prof. UKSW dr hab. Jarosław Piotrowski
Wszyscy zainteresowani psychologią słyszeli zapewne o obecnych w niej tak zwanych „wielkich pytaniach” – podstawowych problemach badawczych, dotyczących natury ludzkiej, które psychologia jako nauka stara się zgłębić. Ale nauka to nie tylko szukanie odpowiedzi na takie „wielkie pytania”. Jest w niej miejsce na badania mniej ambitne, odnoszące się do zagadnień które można by określić „średnimi”. Jest również miejsce na badania ambicji niemal zupełnie pozbawione, które służą jednak innemu celowi – zaspokojeniu ciekawości badacza. Są próbą odpowiedzi na to, co można nazwać „,małymi pytaniami” – pytania odnoszące się do rzeczy niemal nieistotnych, a jednak przyciągających uwagę badacza. W moim wypadku, jednym z trapiących mnie pytań było „kto gra elfami w grach RPG”. W swoim wykładzie chciałbym, na podstawie analizy danych zebranych na polskiej próbie reprezentatywnej (i nie tylko; N = 1338) opowiedzieć Państwu o tym jaką odpowiedź na to pytanie (a także inne, podobne) otrzymałem, oraz o tym, jakimi analizami w tym celu się posłużyłem. Mówiąc inaczej – przedstawione zostaną demograficzne i osobowościowe predyktory wyboru rasy, klasy, charakteru, płci i wieku postaci w grach RPG. Następnie, porównane ze sobą zostaną rezultaty uzyskane w grupie osób znających gry RPG (N = 692), oraz osób które takich gier nie znają, a miały za zadanie wyobrazić sobie „co by było gdyby” tworzyły postać w jednej z nich (N = 646). Ostatnią przedstawioną kwestią będą różnice demograficzne i osobowościowe między osobami znającymi i nieznającymi gier RPG.

Mity psychologiczne: co to, dlaczego w nie wierzymy i jak przestać?
mgr Bartłomiej Nowak (UKSW)
W wykładzie omawiane są mity psychologiczne, czyli przekonania nieprawdziwe, ale szeroko akceptowane w społeczeństwie na temat zasad działania psychiki człowieka. Pomimo edukacji psychologicznej, wiele osób wciąż w nie wierzy, co może prowadzić do błędnych interpretacji i podejmowania nieefektywnych działań.
Celem wykładu jest przedstawienie najczęściej występujących mitów psychologicznych, omówienie procesów psychologicznych, które przyczyniają się do ich utrzymywania, a także sposobów na przeciwdziałanie wierzeniu w nie. W trakcie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
– Definicja i przykłady mitów psychologicznych
– Przyczyny utrzymywania się mitów psychologicznych
– Jakie skutki mogą wynikać z wierzenia w mity psychologiczne
– Sposoby na przeciwdziałanie wierzeniu w mity psychologiczne
Wykład ma na celu uświadomienie słuchaczom, jakie przekonania są popularne, jakie procesy psychologiczne sprzyjają wierze w nie, oraz jak krytycznie podchodzić do informacji psychologicznych i racjonalnie myśleć. Po zakończeniu wykładu uczestnicy powinni być bardziej świadomi swoich przekonań i umieć stosować narzędzia do sprawdzania ich poprawności, co zwiększy ich odporność na wierzenie w mity psychologiczne.