FAQ

OPŁATY I ZAŚWIADCZENIA

P: Czy konferencja jest płatna?
O: Nie

P: Czy wystawienie zaświadczenia za uczestnictwo w Konferencji wymaga opłaty?
O: Nie

P: Czy dostanę zaświadczenie za uczestnictwo w Konferencji?
O: Tak, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie za udział w Konferencji. Zazwyczaj wystawiamy również zaświadczenia za udział w warsztatach.

ZGŁOSZENIA I WYSTĄPIENIA

P: Czy można zgłosić referat w języku angielskim?
O: Tak

P: Jakiego typu wystąpienia można zgłosić?
O: Referaty piętnastominutowe, referaty pięciominutowe oraz postery.

P: Czy wystąpienia są recenzowane?
O: Tak. Członkowie komitetu naukowego otrzymują zanonimizowane abstrakty, które poddają recenzjom.

P: Czy można zgłosić referat na temat x?
O: Można zgłosić referaty poruszające dowolną tematykę, o ile dotyczą one szeroko pojętych nauk społecznych. Ostateczny głos co do tego czy dany referat zostanie przyjęty podejmowany jest przez Komitet Naukowy Konferencji.

P: Czy można przesłać abstrakt projektu z pogranicza kilku dziedzin?
O: Jak najbardziej, wszystkie tematy zostaną rozważone przez komisję naukową.

P: Czy można przeprowadzić w trakcie Konferencji swój wykład bądź warsztat?
O: Oczywiście, takie zgłoszenia rozpatrywane są przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, a decyzja podejmowana jest w zależności od zapotrzebowania i tematyki proponowanego warsztatu lub wykładu.

P: Czy można zgłosić swój tekst popularnonaukowy na stronę Konferencji?
O: Tak, podobnie jak w przypadku wykładów i warsztatów decyzja o opublikowaniu tekstu podjęta zostanie przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego w zależności od zapotrzebowania i tematyki proponowanego tekstu. Tego typu teksty przed opublikowaniem poddawane będą recenzjom.

P: W jakim formacie powinny zostać dostarczone postery, jeśli Konferencja odbędzie się online?
O: PDF i PNG.

P: Jakiej wielkości powinny być postery i w jakiej powinny być orientacji?
O: Zarówno orientacja wertykalna jak i orientacja horyzontalna są dopuszczalne. Postery powinny być nie mniejsze niż A1 i nie większe niż A0.

P: Jaki jest wyznaczony czas na zaprezentowanie swojego wystąpienia?
O: Osoby zakwalifikowane do sesji referatowej powinny przygotować wystąpienie trwające nie więcej niż 15 minut (jeśli ulegnie to zmianie, zostaną Państwo odpowiednio wcześniej poinformowani), natomiast osoby zakwalifikowane do sesji krótkich referatów powinny przygotować wystąpienie trwające 5 minut.

INNE

P: Czy planowana jest publikacja pokonferencyjna?
O: Póki co nie, jednakże dopuszczamy możliwość, że ulegnie to zmianie.

P: Czy za udział w Konferencji naliczane są punkty ECTS?
O: Nie, udział w naszej Konferencji nie nalicza punktów ECTS.

P: Jak zostać sponsorem lub patronem Konferencji?
O: Zapraszamy do kontaktu na nasz adres e-mail, gdzie ustalimy szczegóły ewentualnej współpracy.

Masz inne pytania? Pisz na nasz adres kpsychozjum@gmail.com