Kontakt

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań