Przeszłe edycje

Pierwsza edycja Konferencji (2018) była wyjątkowa na wiele sposobów, ale przede wszystkim ze względu na to, że zupełnie nie wiedzieliśmy jak taką konferencję zaplanować. Na szczęście nasze wydarzenie przyciągnęło niemal 150 osób z ponad 20 ośrodków akademickich z całej Polski, które wygłosiły 30 referatów, zaprezentowały 19 posterów oraz wzięły udział w 8 warsztatach, a także wysłuchały wykładu prof. Jerzego Brzezińskiego na temat poprawnego prowadzenia badań naukowych.


Kolejna edycja Konferencji (2019) również okazała się sukcesem, przyciągając jeszcze więcej młodych naukowców, gdyż niemal 200. Zaprezentowano na niej 40 referatów i 19 posterów dotyczących przeróżnych dziedzin psychologii i nauk społecznych, m. in. psychologii poznawczej, metodologii, psychologii społecznej, psychologii uzależnień, kognitywistyki czy też filozofii. Uczestnicy wzięli także udział w 3 wykładach i 6 warsztatach dotyczących różnych metod badawczych i metod analizy danych jak też umiejętności miękkich przydatnych w pracy naukowej.


Trzecia edycja Konferencji (2021) odbyła się z niemal rocznym opóźnieniem, ze względu na pandemię COVID-19. Co więcej odbyła się ona w formie zdalnej. Nie przeszkodziło to jednak ponad 300 osobom w uczestnictwie w Konferencji. Jak co roku wygłoszone zostały referaty (25), przedstawione postery (28), jak też odbyły się wykłady (4) i warsztaty (4). W trakcie tej edycji Psychozjum, dzięki formie online, wykład wygłosił na naszej Konferencji prof. Piotr Jankowski (San Diego State University), jak też prof Zbyszko Melosik (WSE UAM), dr Dariusz Drążkowski (WPiK UAM) oraz Paweł Kaczmarek (PPNT Poznań).


W trakcie IV edycji Konferencji (2022) udział wzięło ponad 200 uczestników. Tym razem odbyła się ona ponownie w formie stacjonarnej. Przedstawiono 29 referatów i 17 posterów. Odbyły się cztery warsztaty i cztery wykłady. Wykłady przeprowadzili prof Radosław Fiedler (WNPiD UAM), prof Monika Obrębska (WPiK UAM), dr Michał Kosakowski (WPiK UAM) oraz dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak (PTP)


Na kolejnych stronach mogą Państwo zapoznać się z księgami abstraktów ze wszystkich lat Konferencji: