Uczestnictwo czynne

  • Rejestracja uczestnictwa czynnego trwać będzie do dnia 30 kwietnia 2023.
  • Abstrakt powinien mieć maksymalnie 500 słów oraz adekwatne cytowania zgodne z stylem cytowania APA. Do limitu słów nie wlicza się tytuł, imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje.
  • Osoby zgłaszające referaty prosimy o przesłanie PDFów z abstraktami na adres mailowy Konferencji (kpsychozjum@gmail.com) lub wstawienia ich w poniższym formularzu.
  • Osoby zgłaszające postery proszone są o dostarczenie maksymalnie w dniu Konferencji wydrukowanych posterów w formacie A0 lub A1.
  • W razie niejasności o pytań, prosimy o skonsultowanie się z FAQ lub napisanie wiadomości na adres mailowy Konferencji.

Rejestracja czynna – referaty:

Rejestracja czynna – postery:

W przypadku niewyświetlania się ankiety, mogą Państwo skorzystać z poniższych linków: