Uczestnictwo czynne

  • Rejestracja uczestnictwa czynnego trwać będzie do dnia 30 kwietnia 2023.
  • Abstrakt powinien mieć maksymalnie 500 słów oraz adekwatne cytowania zgodne ze stylem cytowania APA (cytowania nie są wymagane oraz nie wliczają się do limit słów). Do limitu słów nie wlicza się tytuł, imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje.
  • Osoby zgłaszające referaty prosimy o przesłanie PDFów z abstraktami na adres mailowy Konferencji (kpsychozjum@gmail.com) lub wstawienia ich w poniższym formularzu.
  • Osoby zgłaszające postery proszone są o dostarczenie maksymalnie w dniu Konferencji wydrukowanych posterów w formacie A0 lub A1.
  • W razie niejasności o pytań, prosimy o skonsultowanie się z FAQ lub napisanie wiadomości na adres mailowy Konferencji.

Rejestracja czynna – referaty:

Rejestracja czynna – postery:

W przypadku niewyświetlania się ankiety, mogą Państwo skorzystać z poniższych linków: