Komitet naukowy

Przewodniczący komitetu naukowego: prof UKSW Jarosław Piotrowski (UKSW)

Członkowie komitetu:

  • prof Magdalena Żemojtel-Piotrowska (UKSW)
  • prof UAM Łukasz Kaczmarek (UAM)
  • prof UAM Katarzyna Adamczyk (UAM)
  • dr Dariusz Drążkowski (UAM)