Jak dotrzeć?

Konferencja odbywa się w budynku E, na Kampusie Ogrody Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Dostać do budynku można się na kilka sposobów:

a) Podążając ulicą Szamarzewskiego musimy kierować się w stronę ulicy Szamotulskiej, prostopadłej do Szamarzewskiego. Następnie możemy przejść przez budynek D i wyjść na główny plac na Kampusie.

b) Można też przemieszczać się ulicą Szamotulską w kierunku ul. Dąbrowskiego, a następnie skręcić w ul. Michała Sobeskiego.

c) Kiedy do Budynku E chcemy się dostać zmierzając z pętli tramwajowej Ogrody musimy minąć obiekty handlowe i usługowe i przejść na ulicę Sobeskiego.