Patroni i sponsorzy

Patronami konferencji są:

Prorektor Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Tegoroczną edycję Konferencji wspierają:

Patroni i sponsorzy przeszłych edycji Konferencji Psychozjum:

Logo Konferencji zaprojektowane zostało przez OffGreed