O konferencjiPomysł na Ogólnopolską Konferencję Kół Nauk Psychologicznych Psychozjum zrodził się w roku 2017
w Kole Psychologii Społecznej działającym przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM (wtedy jeszcze Instytucie). Miało być to wydarzenie, które pozwoli młodym Polskim naukowcom, szczególnie tym działającym w różnych kołach naukowych, na zaprezentowanie wyników swoich badań, nawiązane nowych współpracy oraz poznanie innych członków środowiska akademickiego. Cel ten udało się przy niemałym wysiłku osiągnąć, dzięki czemu Konferencja została stałym punktem na mapie wydarzeń psychologicznych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na temat tej oraz przeszłych edycji Konferencji!